Fröseke - et view over søen


 

HOME ¦ ÅRSTIDERNE ¦ LINKS ¦ KONTAKT

 

 

LANDEFAKTA SVERIGE

Geografi
Hovedstad Stockholm (1,9 mio. indbyggere i Stockholm Län)
Areal 450.000 km2 (Danmark 43.000 km2)
Indbyggertal 9,1 mio. (2006)
Sprog Svensk
Religion Evangelisk-luthersk (87%)

Økonomi
BNI pr. capita 330.241 SEK (Prognose 2007)
Vækst i BNP pr. capita 4,3% 2006 (Prognose 2007 3,6%)
Valuta 100 SEK (kronor) ca. 68 DKK (februar 2009

Regering
Statsoverhoved Kong Carl XVI Gustaf (Siden 19/9 1973)
Regeringsleder Statsminister Fredrik Reinfeldt (Moderaterna) (Siden 5/10 2006)
Udenrigsminister Carl Bildt (Moderaterna)
Handelsminister Sten Tolgfors (Moderaterna)
Finansminister Anders Borg (Moderaterna)

Indenrigspolitisk situation: 

Sverige er et demokrati. Styreformen er repræsentativ og parlamentarisk. Der er fire nedskrevne svenske grundlove, hvoraf ”Regeringsformen” af 1974 er den vigtigste.Efter Riksdagsvalget den 17. september 2006 overtog en borgerlig koalitionsregering (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet og Kristdemokraterna) under ledelse af statsminister Fredrik Reinfeldt regeringsmagten efter 12 års socialdemokratisk styre. Der er tale om den første flertalsregering i 25 år med 178 mandater ud af Riksdagens 349 mandater. Oppositionen (171 mandater) udgøres af Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet.Indenrigspolitisk arbejder regeringen særligt for øget beskæftigelse, hvilket søges opfyldt ved navnlig at øge de økonomiske incitamenter for at arbejde. På velfærdsområdet arbejdes for større valgmuligheder og -frihed. Yderligere sigtes der på bedre kvalitet og resultater i folkeskolen, samt en omlægning af gymnasierne. Indenfor retspolitikken arbejder regeringen for skærpede straffe ved grov kriminalitet.Næste ordinære Riksdagsvalg afholdes i september 2010.Sverige er et demokrati. Styreformen er repræsentativ og parlamentarisk. Der er fire nedskrevne svenske grundlove, hvoraf ”Regeringsformen” af 1974 er den vigtigste.

Efter Riksdagsvalget den 17. september 2006 overtog en borgerlig koalitionsregering (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet og Kristdemokraterna) under ledelse af statsminister Fredrik Reinfeldt regeringsmagten efter 12 års socialdemokratisk styre. Der er tale om den første flertalsregering i 25 år med 178 mandater ud af Riksdagens 349 mandater.

Oppositionen (171 mandater) udgøres af Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet.

Indenrigspolitisk arbejder regeringen særligt for øget beskæftigelse, hvilket søges opfyldt ved navnlig at øge de økonomiske incitamenter for at arbejde. På velfærdsområdet arbejdes for større valgmuligheder og -frihed. Yderligere sigtes der på bedre kvalitet og resultater i folkeskolen, samt en omlægning af gymnasierne. Indenfor retspolitikken arbejder regeringen for skærpede straffe ved grov kriminalitet.

Næste ordinære Riksdagsvalg afholdes i september 2010.

 Økonomisk situation: 

I de senere år har svensk økonomi udviklet sig særdeles positivt. Industriens produktivitet har været stigende. BNP-tilvæksten, der er drevet af eksporten såvel som et øget indenlandsk forbrug, skønnes i 2007 at blive 3,6 %. Også i de kommende år ventes væksten at blive høj.Den over en årrække positive konjunkturudvikling har været en medvirkende faktor til, at det omsider er lykkes at få nedbragt arbejdsløsheden. Regeringen har samtidig gennemført en række arbejdspolitiske tiltag. Indkomstskatten for lav- og mellemindkomstgrupperne er blevet nedsat og understøttelsesniveauerne er blevet reduceret, for at det i højere grad skal kunne betale sig at arbejde. Herudover har regeringen reduceret arbejdsgiverafgifterne i visse sektorer og for visse grupper i samfundet (især unge & indvandrere) med henblik på at skabe stærkere incitamenter for arbejdsgiverne til at nyansætte.Overskuddet på den svenske betalingsbalance, der i 2007 ventes at blive 6,8 % af BNP, skyldes hovedsageligt en betydelig svensk eksport. Inflationen ligger fortsat under den fastsatte grænse på 2%, og ventes i 2007 at blive 1,2 %. Overskuddet i de offentlige finanser for 2007 ventes at udgøre ca. 2,8% af BNP og er stigende.Danmark eksporterede i 2006 for ca. 78 mia. kroner til Sverige, hvoraf energi og fødevarer udgjorde en stor andel. Danmark importerede i samme år for ca. 72 mia. kroner fra Sverige. I de senere år har svensk økonomi udviklet sig særdeles positivt. Industriens produktivitet har været stigende. BNP-tilvæksten, der er drevet af eksporten såvel som et øget indenlandsk forbrug, skønnes i 2007 at blive 3,6 %. Også i de kommende år ventes væksten at blive høj.

Den over en årrække positive konjunkturudvikling har været en medvirkende faktor til, at det omsider er lykkes at få nedbragt arbejdsløsheden. Regeringen har samtidig gennemført en række arbejdspolitiske tiltag. Indkomstskatten for lav- og mellemindkomstgrupperne er blevet nedsat og understøttelsesniveauerne er blevet reduceret, for at det i højere grad skal kunne betale sig at arbejde. Herudover har regeringen reduceret arbejdsgiverafgifterne i visse sektorer og for visse grupper i samfundet (især unge & indvandrere) med henblik på at skabe stærkere incitamenter for arbejdsgiverne til at nyansætte.

Overskuddet på den svenske betalingsbalance, der i 2007 ventes at blive 6,8 % af BNP, skyldes hovedsageligt en betydelig svensk eksport. Inflationen ligger fortsat under den fastsatte grænse på 2%, og ventes i 2007 at blive 1,2 %. Overskuddet i de offentlige finanser for 2007 ventes at udgøre ca. 2,8% af BNP og er stigende.

Danmark eksporterede i 2006 for ca. 78 mia. kroner til Sverige, hvoraf energi og fødevarer udgjorde en stor andel. Danmark importerede i samme år for ca. 72 mia. kroner fra Sverige.


Udenrigspolitisk situation:

Udenrigspolitisk prioriterer Sverige en mere fokuseret politik med særlig vægt på samarbejde i EU-regi. Nøgleordene i svensk udenrigspolitik er frihed, fred og forsoning. Prioriteterne er centreret omkring arbejdet i EU. Her indgår blandt andet udviklingen af EU til en global aktør, den fortsatte udvidelsesproces, samt EU's politik på miljø- og klimaområdet. Arbejdet i FN tillægges også stor vægt, især vedrørende demokrati og menneskerettigheder. Hertil kommer freds- og forsoningsarbejdet i Mellemøsten samt udviklingen i det vestlige Balkan.Vedrørende sikkerhedspolitikken lægger regeringen vægt på Sveriges alliancefrihed og betydningen af, at denne hviler på et bredt funderet politisk grundlag. Der lægges vægt på et øget svensk engagement i internationale krisestyringsoperationer.Vedrørende udviklingsbistanden ønsker regeringen et fortsat højt svensk niveau, men samtidig ønskes øget kvalitet og effektivitet. Fokus vil ikke mindst være på AfrikaUdenrigspolitisk prioriterer Sverige en mere fokuseret politik med særlig vægt på samarbejde i EU-regi. Nøgleordene i svensk udenrigspolitik er frihed, fred og forsoning.

Prioriteterne er centreret omkring arbejdet i EU. Her indgår blandt andet udviklingen af EU til en global aktør, den fortsatte udvidelsesproces, samt EU's politik på miljø- og klimaområdet. Arbejdet i FN tillægges også stor vægt, især vedrørende demokrati og menneskerettigheder. Hertil kommer freds- og forsoningsarbejdet i Mellemøsten samt udviklingen i det vestlige Balkan.

Vedrørende sikkerhedspolitikken lægger regeringen vægt på Sveriges alliancefrihed og betydningen af, at denne hviler på et bredt funderet politisk grundlag. Der lægges vægt på et øget svensk engagement i internationale krisestyringsoperationer.

Vedrørende udviklingsbistanden ønsker regeringen et fortsat højt svensk niveau, men samtidig ønskes øget kvalitet og effektivitet. Fokus vil ikke mindst være på Afrika

 KILDE: Den danske ambassade i Sverige:

 

 


 

kronoberg.dk © 2005 - 2010